Bruk av medsøker kan gi lavere rente

Vurderer du å ta opp et forbrukslån, kan det være lurt å se på muligheten for å få en medsøker på lånet. Dette kan ikke bare øke sjansen for at lånet blir innvilget, det vil i mange tilfeller også bety en billig rente. For flere tips til billig forbrukslån kan vi anbefale Forbrukslan.blog som gir deg flere tips om dette.

Hva er en medsøker på et forbrukslån?

Et vanlig forbrukslån er i utgangspunktet personlig, det betyr at det er den som tar opp lånet som er juridisk ansvarlig for at lånet faktisk blir betalt tilbake, og som må dekke kostnadene og ta konsekvensene, hvis lånet blir misligholdt. Hvis du får en medsøker på lånet, er dere plutselig to personer som begge er juridisk ansvarlige for at lånet blir betalt som det skal. Dere er gjensidig ansvarlige, hvilket betyr at dere begge hefter for hele lånet, ikke bare halve lånet hver. Dette er viktig å huske på, spesielt i tilfeller der dere avtaler å betale halvparten av lånet hver. Juridisk spiller det ingen rolle om du har betalt din halvdel av lånet, hvis lånet blir misligholdt, kan banken fremdeles kreve deg for restsaldoen på lånet, og du må i tur gå etter din medlåntaker og forsøke å få pengene tilbake derfra.

Renten fastsettes ut fra risiko

Banken fastsetter den nominelle renten på et forbrukslån, ut fra den risikoen de beregner at det er ved å låne deg pengene. Dette betyr med andre ord at jo større sjanse banken mener det er for at du ikke kommer til å betale tilbake lånet, desto høyere nominell rente vil banken kreve. Rentebetingelsene fastsettes individuelt ut fra låntakers økonomi og situasjon. Her vil faktorer som årsinntekt, alder, bosted, utdanning og jobbsituasjon spille en rolle. Hvis du har en medlåntaker på lånet, vil banken kunne spre risikoen over to personer og det er dermed en mindre sjanse for at lånet vil bli misligholdt, noe som igjen betyr at risikoen for banken blir mindre, og rentebetingelsene du tilbys bør derfor være bedre.

Medsøker er ikke alltid positivt

I de aller fleste tilfeller vil en medsøker på forbrukslånet være positivt og med på å gi deg en lavere rente, men det kan være spesielle tilfeller der dette ikke er tilfellet. Har din medsøker for eksempel en eller flere betalingsanmerkninger, eller er i en situasjon som gjør at personen får en svært dårlig kredittscore, så kan det faktisk i noen tilfeller ha motsatt effekt, og lånebetingelsene vil bli dårligere ved å ha denne personen som medlåntaker.