Hvor raskt bør jeg tilbakebetale forbrukslånet?

Dersom du befinner deg i en økonomisk knipe og trenger penger raskt, kan forbrukslån være en god løsning på problemet. Forbrukslån tilbys av mange banker og andre kredittinstitusjoner. Dette er et lån som ikke krever at det stilles sikkerhet, og vil derfor være enklere å ta opp enn lån til for eksempel bolig. De ulike tilbyderne av forbrukslån setter noen betingelser for opptaket av lånet, men ved å være norsk statsborger over 25 år uten betalingsanmerkninger, har man som regel gode sjanser for å få innfridd et forbrukslån.

Selv om forbrukslån kan være eneste utvei for å nå sine betalingsforpliktelser, er dette et svært ugunstig lån med høye rentekostnader. Aktørene i lånemarkedet priser forbrukslån høyt fordi de innehar stor risiko for utlåner. Dette vil således føre til at låntaker må betale høye summer for å kunne sitte med et forbrukslån. Det er følgelig lurt å betale ned et forbrukslån så raskt som mulig, ettersom rentene beregnes ut fra den utestående summen på lånet.

Vurder betingelser

De ulike kredittinstitusjonene som tilbyr forbrukslån har mulighet til å binde deg i en nedbetalingsplan. Det er derfor viktig å finne ut hvilke betingelser de ulike lånetilbyderne stiller før man tar opp er forbrukslån. Noen forbrukslån er fleksible, slik at en selv kan bestemme om man ønsker å betale høyere avdrag enn minimumssummen man på forhånd har avtalt. Det kan også finnes forbrukslån med klausuler der man ikke kan betale ned hele lånesummen før der har gått en viss periode. Dette er et tilfelle som hindre at lånetilbyderen taper penger.

Annuitetslån

Det er vanlig at et forbrukslån behandles som et annuitetslån, noe som vil si at man betaler et gitt terminbeløp med den samme summen hver måned. Dette terminbeløpet består av avdrag på lånet og rentekostnader. I starten vil summen som går til nedbetaling av selve lånet være lav fordi den utestående saldoen av lånet er høy og rentene som beregnes blir følgelig også høye. Terminbeløpet som er fast vil derfor bestå av en høyere andel rentekostnader og en lavere andel avdrag. Jo lengre tid som går, jo høyere vil det faktiske avdraget på lånet være siden rentekostnadene er lavere da den utestående lånesummen er blitt mindre. Det er derfor gunstig å prøve betale tilbake lånet så fort som mulig, da et lavere lån genererer lavere rentekostnader.

Serielån

Hos noen tilbydere av forbrukslån har man mulighet til å velge serielån i stedet for annuitetslån. Et serielån har like avdrag hver måned, med variable rentekostander. Man vil ved å velge et serielån raskere betale ned på selve lånet, enn ved å velge et annuitetslån. Problemet med serielån er at rentekostnadene kommer utenom avdraget, og det vil derfor stilles høyere krav til betalingsevnen i starten av låneperioden. Forbrukslån med høy rente vil som regel koste deg dyrt. Siden det er en rask og effektiv løsning for å skaffe penger, blir det ofte benyttet av den norske husholdning. Det er viktig at man betaler ned forbrukslånet så raskt som mulig da dette vil spare deg store summer i rentekostnader. Samtidig er det viktig å sikre de betingelser man avtaler før man inngår en låneavtale slik at man ikke havner i en vanskeligere situasjon enn nødvendig.